Participatieproces Grondstoffenbeleidsplan | Gemeente Dronten

Blouw advies heeft het participatieplan opgesteld om de belangrijkste stakeholders mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe grondstoffenbeleid van de gemeente Dronten. Uit eerder onderzoek (drontenpraatmee.nl) van de gemeente Dronten is gebleken dat ruim 90% procent van de deelnemers aangeeft dat zij het belangrijk vinden om mee te denken met het beleid van…

Lees meer

Oud-papier inzameling | Gemeente Harlingen

Voor gemeente Harlingen onderzoeken wij de huidige manier van de oud papier inzameling. Dit doen wij in nauw overleg met de huidige inzamelende verenigingen. We benchmarken hoe andere gemeenten omgaan met de oud papier inzameling nu de prijzen voor oud papier zo onder druk staan.

Lees meer

Enquête afvalscheiden en afvalinzameling | Gemeente Dronten

Dronten werkt aan een nieuw grondstoffenbeleidsplan. Om richting te geven aan het afval en grondstoffenbeleid hebben wij voor de gemeente Dronten een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente. Bijna 1200 respondenten gaven daarbij hun mening over het bestaande en toekomstig grondstoffenbeleid.

Lees meer

Afvalestafette

Voor verschillende Friese gemeenten hebben we samen en in opdracht van Nederland schoon een Afvalestafette georganiseerd. Met de Afvalestafette willen de gemeenten naast inwoners ook ondernemers in Friesland enthousiasmeren en activeren om mee te werken aan een 100% zwerfafvalvrij Friesland De actiedagen bestonden uit verschillende onderdelen. Medewerkers van de gemeenten maakten met vrijwilligers een wandeling…

Lees meer

Organisatie Landelijke Opschoondag

Tijdens de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon reden we met een Clean Team in een elektrische trein door Heerenveen.  Vrijwilligers en ondernemers konden opstappen om vervolgens mee te rijden door de wijken van Heerenveen. Bij elke halte werd een schoonmaakactie gehouden. Jong en oud gingen gezamenlijk op pad om het zwerfafval op te ruimen. Nieuwsgierig…

Lees meer

Vlogs over de wereld van zwerfafval

In opdracht van Nederland Schoon hebben we voor de gemeente Heerenveen 6 afleveringen gemaakt waarin vlogger Darshan Boerema je meeneemt in de wereld van zwerfafval. Darshan gaat in gesprek met lokale ondernemers, vrijwilligers, Omrin en de gemeente. Ook voelt hij jongeren aan de tand over de afbraaktijden van zwerfafval. Klik hier voor de afleveringen.

Lees meer

Friesland 100% zwerfafvalvrij | Nederland Schoon

Als regiomanager werken wij samen met alle 18 Friese gemeenten, Omrin, Circulair Friesland, de Friese Milieu Federatie en Stichting Nederland Schoon aan een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Alle betrokken partijen zetten zich de komende jaren actief in om deze ambitieuze missie voor een schone provincie te volbrengen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met elkaar en…

Lees meer

Adoptie van schoongebieden | Gemeente Heerenveen

Een dertigtal scholen en verenigingen in de gemeente Heerenveen zag de inkomsten uit de inzameling van oud papier wegvallen als gevolg van een nieuwe manier van inzamelen van het oud papier. Om alle scholen en verenigingen in de gemeente in de gelegenheid te stellen extra inkomsten te genereren hebben wij samen met de gemeente ‘Schoon…

Lees meer

Communicatie Gebruikersvereniging | GVAG

Al meerdere jaren verzorgen wij de communicatie en procesbegeleiding voor Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG). De GVAG is een onafhankelijke gebruikersvereniging voor een informatiesysteem (GBI) t.b.v. het beheer van de openbare ruimte in Nederland. Met als doel een centrale rol te spelen bij het bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van de softwareproducten tegen een…

Lees meer