Participatieproces Grondstoffenbeleidsplan | Gemeente Dronten

Blouw advies heeft het participatieplan opgesteld om de belangrijkste stakeholders mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe grondstoffenbeleid van de gemeente Dronten. Uit eerder onderzoek (drontenpraatmee.nl) van de gemeente Dronten is gebleken dat ruim 90% procent van de deelnemers aangeeft dat zij het belangrijk vinden om mee te denken met het beleid van…

Lees meer

Oud-papier inzameling | Gemeente Harlingen

Voor gemeente Harlingen onderzoeken wij de huidige manier van de oud papier inzameling. Dit doen wij in nauw overleg met de huidige inzamelende verenigingen. We benchmarken hoe andere gemeenten omgaan met de oud papier inzameling nu de prijzen voor oud papier zo onder druk staan.

Lees meer

Friesland 100% zwerfafvalvrij | Nederland Schoon

Als regiomanager werken wij samen met alle 18 Friese gemeenten, Omrin, Circulair Friesland, de Friese Milieu Federatie en Stichting Nederland Schoon aan een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Alle betrokken partijen zetten zich de komende jaren actief in om deze ambitieuze missie voor een schone provincie te volbrengen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met elkaar en…

Lees meer

Adoptie van schoongebieden | Gemeente Heerenveen

Een dertigtal scholen en verenigingen in de gemeente Heerenveen zag de inkomsten uit de inzameling van oud papier wegvallen als gevolg van een nieuwe manier van inzamelen van het oud papier. Om alle scholen en verenigingen in de gemeente in de gelegenheid te stellen extra inkomsten te genereren hebben wij samen met de gemeente ‘Schoon…

Lees meer

Communicatie Gebruikersvereniging | GVAG

Al meerdere jaren verzorgen wij de communicatie en procesbegeleiding voor Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG). De GVAG is een onafhankelijke gebruikersvereniging voor een informatiesysteem (GBI) t.b.v. het beheer van de openbare ruimte in Nederland. Met als doel een centrale rol te spelen bij het bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van de softwareproducten tegen een…

Lees meer

Uitvoering Grondstoffenplan | Gemeente Noordenveld

Als projectleider ondersteunt Blouw advies de gemeente Noordenveld bij een aantal acties uit het grondstoffenplan 2016-2020. Waaronder het stimuleren van het scheiden van afval op basisscholen en bij verenigingen. Maar ook afvaleducatie en de aanpak van zwerfafval. Inmiddels doen er zo’n 25 scholen en verenigingen mee aan het afvalscheidingsproject en is er een afvalcommunicatiecampagne met…

Lees meer

Regiomanager | Nederland Schoon

Voor stichting Nederland Schoon zijn wij al jaren een vast aanspreekpunt voor gemeenten en bedrijven in het Noorden van het land. Werkzaamheden die onder deze rol vallen zijn onder andere: het begeleiden van de focusgemeenten Emmen en Alkmaar, ondersteuning bij de zwerfafvalvergoeding, accountmanager voor de pilot Schoon Belonen, de schoonste winkelgebied verkiezing, het organiseren van…

Lees meer

Participatie Integraal beheerplan openbare ruimte | Gemeente Lochem

Het IBOR-plan is tot stand gekomen door een uitgebreid participatietraject waarbij inwoners en belangenverenigingen aan konden geven welke kwaliteiten zij in hun openbare ruimte belangrijk vinden. Het meedenken kreeg vorm via de enquêtes van ‘Lochem Spreekt’, via een aantal thema-avonden en door het gezamenlijk schouwen van de openbare ruimte. De opbrengsten zijn verwerkt in het…

Lees meer