Bijzonder gebruik afvalstoffen in Open Atelier Makkum           

Grutsk! Dat wij mee mogen werken aan het open Atelier in Makkum voor de stichting Frysk Tichelwurk. Het open atelier is onderdeel van de viering van het 450-jarig bestaan van Koninklijke Tichelaar en vindt plaats in de oude Tichelaarfabriek. Op deze unieke en historische locatie gaan drie ontwerpstudio’s op zoek naar duurzame keramische technieken voor…

Lees meer

Bliksem!

Het nieuwe jaar start voor ons met weer een nieuw project! Wij gaan ons inzetten voor de recycling van drinkblikjes. Vanaf 1 januari 2023 is het statiegeldsysteem namelijk ook voor kleine blikjes van toepassing. Dit in navolging van statiegeld op kleine flesjes per 1 juli 2021. Met de inzameling van de blikjes kan het blik…

Lees meer

Aanpak zwerfafval bedrijventerrein Hoendiep

De ondernemersvereniging van bedrijventerrein Hoendiep in Groningen was het zat. Altijd maar weer dat zwerfafval. Ondanks meerdere pogingen om de problematiek aan te pakken was de overlast er nog altijd. Blouw Advies en Nederland Schoon werden ingeschakeld voor hulp. Met een duidelijke aanpak bestaande uit onder andere een nul- en nameting en een ludieke start…

Lees meer

Elektrisch rijden | Gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen werkt aan een dekkend laadnetwerk voor elektrisch auto’s. Door de snel toenemende vraag van laadcapaciteit heeft de gemeente advies en ondersteuning nodig bij zowel het proces als de communicatie richting inwoners en bedrijven. Blouw Advies werkt vanuit onze duurzame ambities graag mee aan een fossielvrije samenleving. Voor de gemeente brengen wij het proces…

Lees meer

Participatieproces Grondstoffenbeleidsplan | Gemeente Dronten

Blouw advies heeft het participatieplan opgesteld om de belangrijkste stakeholders mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe grondstoffenbeleid van de gemeente Dronten. Uit eerder onderzoek (drontenpraatmee.nl) van de gemeente Dronten is gebleken dat ruim 90% procent van de deelnemers aangeeft dat zij het belangrijk vinden om mee te denken met het beleid van…

Lees meer

Oud-papier inzameling | Gemeente Harlingen

Voor gemeente Harlingen onderzoeken wij de huidige manier van de oud papier inzameling. Dit doen wij in nauw overleg met de huidige inzamelende verenigingen. We benchmarken hoe andere gemeenten omgaan met de oud papier inzameling nu de prijzen voor oud papier zo onder druk staan.

Lees meer

Friesland 100% zwerfafvalvrij | Nederland Schoon

Als regiomanager werken wij samen met alle 18 Friese gemeenten, Omrin, Circulair Friesland, de Friese Milieu Federatie en Stichting Nederland Schoon aan een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Alle betrokken partijen zetten zich de komende jaren actief in om deze ambitieuze missie voor een schone provincie te volbrengen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met elkaar en…

Lees meer

Adoptie van schoongebieden | Gemeente Heerenveen

Een dertigtal scholen en verenigingen in de gemeente Heerenveen zag de inkomsten uit de inzameling van oud papier wegvallen als gevolg van een nieuwe manier van inzamelen van het oud papier. Om alle scholen en verenigingen in de gemeente in de gelegenheid te stellen extra inkomsten te genereren hebben wij samen met de gemeente ‘Schoon…

Lees meer

Communicatie Gebruikersvereniging | GVAG

Al meerdere jaren verzorgen wij de communicatie en procesbegeleiding voor Gebruikersvereniging Antea Group (GVAG). De GVAG is een onafhankelijke gebruikersvereniging voor een informatiesysteem (GBI) t.b.v. het beheer van de openbare ruimte in Nederland. Met als doel een centrale rol te spelen bij het bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van de softwareproducten tegen een…

Lees meer

Uitvoering Grondstoffenplan | Gemeente Noordenveld

Als projectleider ondersteunt Blouw advies de gemeente Noordenveld bij een aantal acties uit het grondstoffenplan 2016-2020. Waaronder het stimuleren van het scheiden van afval op basisscholen en bij verenigingen. Maar ook afvaleducatie en de aanpak van zwerfafval. Inmiddels doen er zo’n 25 scholen en verenigingen mee aan het afvalscheidingsproject en is er een afvalcommunicatiecampagne met…

Lees meer