Wij sponsoren het beachvolleybal!

Afgelopen zomer zijn we een fijne samenwerking gestart met BeachLeeuwarden, de beachvolleybalvereniging van Leeuwarden. Met Blouw Advies zijn we graag maatschappelijk betrokken en gek op sport. Bij Beachvolleybal draait het om teamplay, tactisch spel en gezelligheid. Iets wat we bij Blouw Advies ook belangrijk vinden en in huis hebben! Daarnaast is beachvolleybal ook nog eens…

Lees meer

Communicatiehoofdstuk Grondstoffenbeleidsplan

Om inwoners te motiveren om te komen tot minder restafval en betere afvalscheiding draait het behalve om de juiste voorzieningen ook om de juiste voorlichting, communicatie en participatie. Daarbij gaat het niet alleen om kennis (de juiste informatie) maar ook om motivatie (het waarom) en participatie (het delen en vergroten van de eigen- en medeverantwoordelijkheid…

Lees meer

Vrijwilligers en (duurzame) initiatieven

Wij werken veel met vrijwilligers. Vrijwilligers die zwerfafval opruimen, vrijwilligers met duurzame initiatieven en vrijwilligers die zich inzetten vanuit verenigingen. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Belangrijk is dat wij ervoor zorgen dat het leuk is, wij ze faciliteren met materialen, waardering uitspreken en resultaten met elkaar vieren (belonen), bijvoorbeeld…

Lees meer

Klankbordgroep Grondstoffenbeleidsplan

Bij het tot stand komen van een nieuw grondstoffenbeleidsplan wordt er veel waarde gehecht aan de mening van de inwoners. Gemeenten kiezen er vaak voor om een klankbordgroep in het leven te roepen die op een aantal momenten meedenkt met de gemeente over bepaalde thema’s en onderzoeksvragen. Wij ervaren dat het thema afval leeft onder…

Lees meer

E-participatie | GVAG

Gemeenten en organisaties staan steeds meer open voor participatie. Inwoners en/of leden van een organisatie mogen actief meedoen en meedenken. Blouw advies helpt hierbij en organiseert en begeleidt regelmatig (inwoners)bijeenkomsten en evenementen. Door de COVID-19 maatregelen heeft E-participatie grote sprongen gemaakt. Voor een gebruikersvereniging (GVAG) zetten wij al jaren online participatie in. Noodgedwongen zijn in…

Lees meer

Enquête afvalscheiden en afvalinzameling | Gemeente Dronten

Dronten werkt aan een nieuw grondstoffenbeleidsplan. Om richting te geven aan het afval en grondstoffenbeleid hebben wij voor de gemeente Dronten een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente. Bijna 1200 respondenten gaven daarbij hun mening over het bestaande en toekomstig grondstoffenbeleid.

Lees meer

Afvalestafette

Voor verschillende Friese gemeenten hebben we samen en in opdracht van Nederland schoon een Afvalestafette georganiseerd. Met de Afvalestafette willen de gemeenten naast inwoners ook ondernemers in Friesland enthousiasmeren en activeren om mee te werken aan een 100% zwerfafvalvrij Friesland De actiedagen bestonden uit verschillende onderdelen. Medewerkers van de gemeenten maakten met vrijwilligers een wandeling…

Lees meer

Organisatie Landelijke Opschoondag

Tijdens de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon reden we met een Clean Team in een elektrische trein door Heerenveen.  Vrijwilligers en ondernemers konden opstappen om vervolgens mee te rijden door de wijken van Heerenveen. Bij elke halte werd een schoonmaakactie gehouden. Jong en oud gingen gezamenlijk op pad om het zwerfafval op te ruimen. Nieuwsgierig…

Lees meer