Consultancy

Samen dragen we bij aan meer gescheiden grondstoffen en minder verspilling

Consultancy

Ook ons advies is duurzaam. Door betrokkenen een rol te geven in onze aanpak ontstaat eigenaarschap en een duurzame verandering die zonder ons kan voortbestaan. Wij analyseren, initiëren, stimuleren, motiveren, adviseren en faciliteren, dragen onze kennis en vaardigheden over en treden terug waar dat kan.

Als projectmanager en/of adviseur begeleiden wij projecten in de werkgebieden VANG, Circulaire economie en de aanpak van zwerfafval. Wij ondersteunen bij kleine en grote vragen.

Van Afval Naar Grondstof

Circulaire Economie

Aanpak zwerfafval