E-participatie | GVAG

E-participatie | GVAG

E participatie

Gemeenten en organisaties staan steeds meer open voor participatie. Inwoners en/of leden van een organisatie mogen actief meedoen en meedenken. Blouw advies helpt hierbij en organiseert en begeleidt regelmatig (inwoners)bijeenkomsten en evenementen. Door de COVID-19 maatregelen heeft E-participatie grote sprongen gemaakt.

Voor een gebruikersvereniging (GVAG) zetten wij al jaren online participatie in. Noodgedwongen zijn in 2020 alle sessies online gehouden. We houden Webinars over inhoudelijke thema’s én Teams vergaderingen en werksessies met projectgroepen. We zetten ook andere digitale middelen in voor interactie en het activeren van doelgroepen. Van een forum, digitale nieuwsbrief, poll, meet & greet bijeenkomsten tot aan digitale teambuilding activiteiten.

Prima instrumenten om snel en effectief te schakelen en kennis met elkaar te delen. Uiteindelijk willen we met de GVAG naar een combinatie van fysieke bijeenkomsten waar je elkaar kan ontmoeten en digitale bijeenkomsten waar je gemakkelijk zonder reistijd kunt aansluiten. Een hybride vorm van participatie om nog meer leden met elkaar te verbinden.