Elektrisch rijden | Gemeente Heerenveen

Elektrisch rijden | Gemeente Heerenveen

elektrisch rijden

Gemeente Heerenveen werkt aan een dekkend laadnetwerk voor elektrisch auto’s. Door de snel toenemende vraag van laadcapaciteit heeft de gemeente advies en ondersteuning nodig bij zowel het proces als de communicatie richting inwoners en bedrijven. Blouw Advies werkt vanuit onze duurzame ambities graag mee aan een fossielvrije samenleving. Voor de gemeente brengen wij het proces van aanvraag tot de plaatsing van de laadpalen helder en duidelijk in beeld. We voeren gesprekken met het plaatselijk belang voor afstemming en draagvlak en zorgen voor een heldere communicatie on- en offline. Daarnaast helpen we de gemeente bij de meldingen en klachten met betrekking tot elektrisch laden.