Enquête afvalscheiden en afvalinzameling | Gemeente Dronten

Enquête afvalscheiden en afvalinzameling | Gemeente Dronten

Stories enquete

Dronten werkt aan een nieuw grondstoffenbeleidsplan. Om richting te geven aan het afval en grondstoffenbeleid hebben wij voor de gemeente Dronten een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente.

Bijna 1200 respondenten gaven daarbij hun mening over het bestaande en toekomstig grondstoffenbeleid.