Participatie Integraal beheerplan openbare ruimte | Gemeente Lochem

Participatie Integraal beheerplan openbare ruimte | Gemeente Lochem

IBOR gemeente Lochem

Het IBOR-plan is tot stand gekomen door een uitgebreid participatietraject waarbij inwoners en belangenverenigingen aan konden geven welke kwaliteiten zij in hun openbare ruimte belangrijk vinden. Het meedenken kreeg vorm via de enquêtes van ‘Lochem Spreekt’, via een aantal thema-avonden en door het gezamenlijk schouwen van de openbare ruimte. De opbrengsten zijn verwerkt in het IBOR-plan. Ook in de toekomst blijft de gemeente inwoners uitnodigen om betrokken te blijven bij het monitoren van de kwaliteiten buiten op straat. Naast meedenken kunnen inwoners ook een meer actieve bijdrage leveren. In navolging van vele initiatieven, zoals de speeltuinverenigingen, krijgen de inwoners nog meer de ruimte om hun openbare ruimte eventueel naar een hoger niveau te brengen.

Blouw advies heeft de participatieaanpak opgesteld en uitgevoerd. Er zijn honderden inwoners bereikt met de aanpak.