Participatieproces Grondstoffenbeleidsplan | Gemeente Dronten

Participatieproces Grondstoffenbeleidsplan | Gemeente Dronten

projecten participatie grondstoffenbeleidsplan (1)

Blouw advies heeft het participatieplan opgesteld om de belangrijkste stakeholders mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe grondstoffenbeleid van de gemeente Dronten. Uit eerder onderzoek (drontenpraatmee.nl) van de gemeente Dronten is gebleken dat ruim 90% procent van de deelnemers aangeeft dat zij het belangrijk vinden om mee te denken met het beleid van de gemeente. Zo is er een routekaart uitgedacht met daarin de verschillende participatie momenten voor de raad en inwoners. Met onder andere een kennismarkt voor de raad op de milieustraat, een grootschalige inwonersenquête en een inwoners klankbordgroep.