Adoptie van schoongebieden | Gemeente Heerenveen

Adoptie van schoongebieden | Gemeente Heerenveen

Projecten Schoon Belonen heerenveen


Een dertigtal scholen en verenigingen in de gemeente Heerenveen zag de inkomsten uit de inzameling van oud papier wegvallen als gevolg van een nieuwe manier van inzamelen van het oud papier. Om alle scholen en verenigingen in de gemeente in de gelegenheid te stellen extra inkomsten te genereren hebben wij samen met de gemeente ‘Schoon Belonen Heerenveen’ ontwikkeld.

Scholen en verenigingen kunnen één of meer gebieden adopteren die ze vervolgens tegen een vergoeding (beloning) twee jaar lang schoon houden. 27 scholen en verenigingen doen mee, maar zolang er nog adoptiegebieden beschikbaar zijn, mogen nieuwe deelnemers tussentijds instappen.

Om meer bewustwording te creëren en de eigen omgeving te stimuleren, moeten de activiteiten door de deelnemers steeds zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via sociale media.

Met de aanpak Schoon Belonen draagt iedereen een steentje bij om een zwerfafvalvrije leefomgeving te creëren.