Regiomanager | Nederland Schoon

Regiomanager | Nederland Schoon

Projecten regiomanager Nederland Schoon

Voor stichting Nederland Schoon zijn wij al jaren een vast aanspreekpunt voor gemeenten en bedrijven in het Noorden van het land. Werkzaamheden die onder deze rol vallen zijn onder andere: het begeleiden van de focusgemeenten Emmen en Alkmaar, ondersteuning bij de zwerfafvalvergoeding, accountmanager voor de pilot Schoon Belonen, de schoonste winkelgebied verkiezing, het organiseren van kennisbijeenkomsten en brede kennisdeling over de aanpak van zwerfafval.