Participatie Integraal beheerplan openbare ruimte | Gemeente Lochem

Het IBOR-plan is tot stand gekomen door een uitgebreid participatietraject waarbij inwoners en belangenverenigingen aan konden geven welke kwaliteiten zij in hun openbare ruimte belangrijk vinden. Het meedenken kreeg vorm via de enquêtes van ‘Lochem Spreekt’, via een aantal thema-avonden en door het gezamenlijk schouwen van de openbare ruimte. De opbrengsten zijn verwerkt in het…

Lees meer