Van Afval Naar Grondstof

Samen geven we afval een nieuw leven

Van Afval Naar Grondstof: VANG

De landelijke VANG doelstellingen zijn ambitieus. 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2020 en 75% afvalscheiding en dit nog verder te maximaliseren richting 2025. Om deze ambities te halen is samenwerking nodig, verbeteringen in de afvalketen/inzameling en veranderingen in gedrag en bewustwording. BLOUW advies heeft ruime ervaring met VANG-communicatiestrategie en het informeren en stimuleren van bewoners. Wij hebben actuele kennis van landelijke VANG-ontwikkelingen en leggen de verbinding met andere duurzaamheidsthema's. Daarnaast beschikken we over een groot netwerk binnen de VANG-wereld. Wij kunnen uw organisatie helpen met het opstellen van een grondstoffenplan of begeleiden met het ontwikkelen of uitrollen van nieuw VANG beleid.

vang

VANG-thema's waar wij ons op richten

  • Grondstoffenbeleidsplan

  • Uitvoeringsplannen

  • Inwonersparticipatie

  • Afvalvrije scholen

  • Afval scheiden in de openbare ruimte

  • Voorlichting

  • Communicatie en gedragsbeinvloeding

  • Duurzame evenementen

  • Oudpapier inzameling: alternatieve werkzaamheden voor scholen en verenigingen

  • Afvalcoaching

beeldmerk_afvalscheiding_1

VANG Doelstellingen

De VANG-doelstellingen zijn een uitwerking van de duurzame ambities die in 2013 zijn vastgesteld en maken inmiddels onderdeel uit van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie. De ambitie van het Ministerie van IenW, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de NVRD en Rijkswaterstaatdoelstellingen is te komen tot maximaal 30 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2025. Om tot deze hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te komen, dient de hoeveelheid afvalscheiding fors toe te nemen (tot zeker 75%) en dient er minder afval geproduceerd te worden. De samenhang tussen de verschillende schakels is de laatste tijd duidelijk zichtbaar: meer nadruk op kwaliteit, meer aandacht voor preventie en meer nadruk op verwerking verder in de keten. Kortom; de overgang naar een circulaire economie.

Tijdpad

2014

190 kilogram
restafval per
persoon 

2020

100 kilogram
restafval per
persoon

2025

30 kilogram
restafval per
persoon