Vrijwilligers en (duurzame) initiatieven

Vrijwilligers en (duurzame) initiatieven

vrijwilligers

Wij werken veel met vrijwilligers. Vrijwilligers die zwerfafval opruimen, vrijwilligers met duurzame initiatieven en vrijwilligers die zich inzetten vanuit verenigingen. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn.

Belangrijk is dat wij ervoor zorgen dat het leuk is, wij ze faciliteren met materialen, waardering uitspreken en resultaten met elkaar vieren (belonen), bijvoorbeeld door een gezellige avond te organiseren.

Het schoonhouden van de omgeving, het communiceren van een boodschap of meedenken in onze adviezen zijn activiteiten waar wij vrijwilligers voor inzetten. Voor campagnes zetten we het liefst ‘de lokale helden’ in, waardoor de boodschap persoonlijker is voor de omgeving. Lokale helden werken daarnaast ook preventief. Inwoners zijn bijvoorbeeld minder geneigd om afval op de grond te gooien, als je buurjongen net de straat heeft opgeruimd.

Van vrijwilliger tot netwerk

Wij verbinden mensen en verenigingen om samen voor een doel te gaan. Regelmatig zien of stimuleren wij dat losse vrijwilligers uitgroeien naar een netwerk. Wij vormen als het ware een vliegwiel om samenwerking tussen organisaties en vrijwilligers te bevorderen. Een belangrijke rol is daarom ook het opzetten van een netwerk in de wijk of buurt en het onderhouden van contact met betrokken inwoners door een persoonlijke benadering. Wij werken echt samen in de projecten. Bijvoorbeeld door adoptie van ondergrondse containers en schoongebieden.

Wanneer er veel belangstelling is en het aantal vrijwilligers uitgroeit tot een netwerk dan kun je ze onderbrengen in een stichting, vereniging en/of zichtbaar maken op bijvoorbeeld een digitale kaart.

Voorbeeld projecten waarbij wij samenwerken met vrijwilligers: